Engleski jezik

 

Playschool - predškolski tečajevi


Ovi tečajevi su osmišljeni za prvi kontakt dece sa engeskim jezikom uzrasta 5-7 godina. U prijateljskoj atmosferi kroz rad i igru, deca su motivisana da zavole engleski jezik.
Deca usvajaju osnovne strukture i vokabular primeren njihovom uzrastu kroz raznovrsne komunikativne aktivnosti a posebna pažnja se poklanja izgovoru i intonaciji još od samog početka. Ovaj program uvodi čitanje kratkih, jednosložnih reči, ali se intezivno vežba fina motorika ruke i na taj način se pripremaju za pisanje. Tečaj traje tokom cele školske godine dinamikom 2 puta 60 minuta nedeljno, sa ukupnim fondom 64 časova.


Niži školski tečajevi (I-IV razred)


Učenje engleskog jezika uključuje razvijanje sve četiri jezičke veštine: razumevanje govora, čitanje, pisanje i konverzacija.
Pored daljeg učenja engleskog jezika kroz govor i konverzaciju radi se, pre svega, na opismenjavanju. Tečaj traje tokom cele školske godine dinamikom dva puta 60 minuta nedeljno sa ukupnim fondom od 64 časova. Pošto su na ovim programima deca naučila da čitaju i pišu na engleskom jeziku, na narednim tečajevima ubrzano uče jezik preko veoma kvalitetnih nastavnih programa i materijala.


Viši školski tečajevi (V-VIII razred)


Deca usvajaju sve više znanja pa se i njihova jezička kompetencija usložnjava u svim jezičkim veštinama. Programi za decu osnovne škole su veoma privlačni i edukativni. Teme su raznovrsne i interesantne. Svi udžbenici su tematski sadržajno i kulturološki prilagođeni uzrastu dece kojoj su namenjeni i veoma često su povezani sa temama iz redovne škole. Tečaj traje tokom cele školske godine dinamikom dva puta po 60 minuta nedeljno sa ukupnim fondom od 64 časova.


Omladinski tečajevi


Većina srednjoškolaca je već na poodmaklom nivou znanja engleskog jezika. Naši programi pomažu da deca engleski još više utvrde, sistematizuju, obogate i, pre svega, progovore. Tečaj traje tokom cele školske godina dinamikom 2 puta 2 časa od 45 minuta nedeljno sa ukupnim fondom od 128 časova godišnje. Uspešno završivši programe predviđene ovim nivoima deca su spremna da počnu pripreme za polaganje Kembridžovih međunarodno priznatih ispita.
Nastava se izvodi po najnovijim originalnim udžbenicima uz audio i video podršku. Uz to koriste se rečnici, gramatike, testovi i knjige poznatih izdavačkih kuća kao što su: Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, itd.
Redovno se vrši provera znanja na svim školskim tečajevima kroz zadatke, projekte, diktate, testove koji vec postoje i pokrivaju materiju koju obrađuje udžbenik kao i dodatne testove koje profesori sami prave kako bi testirali posebne oblasti. Roditelji se redovno obaveštavaju o rezultatima i uspehu polaznika. U toku nastave koriste se edukativne igre, lektira, časopisi, DVD, a sve u cilju poboljšavanja usvajanja jezika.


Tečajevi za odrasle


Naši tečajevi se temelje na modernim metodama koji su rezultat višegodišnjeg rada i iskustva u podučavanju. Naš tim čine profesori koji svojim radom, iskustvom, predanošću, orijentacijom na polaznike i entuzijazmom stvaraju prijatan ambijent svojim polaznicima i na taj način omogućavaju lakše i brže usvajanje stranog jezika. Učenjem stranih jezika naši polaznici usavršavaju svoje profesionalne kvalitete i tako napreduju kao osobe i doprinose razvoju svoje firme.
U nastavi smo veoma fleksibilni prema potrebama naših polaznika, odnosno partnera. Cilj nam je da potrebno znanje usvojite na što lakši način bez velikog naprezanja i umora.
Tečajevi za odrasle se organizuju 2 puta 90 minuta nedeljno sa ukupnim fondom od 128 časova godišnje. Nastava se organizuje uglavnom u večernjim časovima. Lingua Academy nudi nastavu isključivo u malim grupama od 5 do 8 polaznika. Pre početka tečaja obavezno je testiranje za utvrđivanje nivoa znanjam a na početku tečaja se radi i analiza potreba polaznika na osnovu čega se generalni plan rada prilagođava potrebama konkretne grupe.
U toku nastave se rade testovi kojima se utvrđuje napredovanje polaznika, a na kraju tečaja se polaže završni test koji testira sve jezičke veštine. Na kraju tečaja polaznici dobijaju sertifikat o postignutom nivou znanja.