Najčešća pitanja

 

1. Kada startuju kursevi, da li mogu da se upišem nakon što je počela školska godina?

Redovni upisni rokovi su SEPTEMBAR, JANUAR i MART ( za zimski, prolećni, odnosno letnji semestar ) kada je reč o opštim tečajevima jezika, ali se u svakom trenutku možete upisati na neki od kurseva, sem ukoliko niste apsolutni početnik.
Specijalizovani tečajevi imaju i nekoliko vanrednih upisnih rokova, u zavisnosti od njihove namene. U svakom trenutku se putem telefona i i-mejla možete informisati o najbližem narednom upisnom roku.

2. Kako da znam na koji nivo da se upišem?

Ukoliko ste već učili jezik na koji se upisujete, neophodno je da uradite ulazni test. On je pismenog tipa i ocenjuje sve jezičke kompetencije, sem usmenog izražavanja, koje se proverava na dodatnom, usmenom intervjuu na koji se pozivate ukoliko profesori to smatraju potrebnim.

3. Da li mogu da promenim grupu ako mi nivo ne odgovara?

Grupa se u svakom trenutku može promeniti u dogovoru sa profesorom ili koordinatorom za nastavu. Ako Vam se učini da je grupa na kojoj se nalazite previše slaba ili pak jaka za Vas, obavezno se konsultujte sa Vašim profesorom i iznesite mu svoje utiske.

4. Koji nivo mi je potreban za posao?

To uvek zavisi od vrste posla kojim se bavite, ali može Vam biti sasvim dovoljan nivo SREDNJI II ( B1 prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope ) koji Vam omogućava da prenesete i primite svaku vrstu informacije, ali i da se pismeno izražavate na tom jeziku u smislu poslovne korespodencije. Ukoliko Vam je neophodna veća fluentnost u govoru i ozbiljniji fond reči onda je neophodno da završite barem i SREDNJI III (B2).

5. Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Ne, udžbenici se kupuju posebno. Polaznici se sami opredeljuju za original ili fotokopiju. Sem osnovnog udžbenika, potrebno je da svaki polaznik poseduje i prateću radnu svesku. Svi dodatni materijali koji se dobijaju iz časa u čas kao podrška nastavnom planu i programu su uračunati u cenu tečaja.

6. Da li je obavezno plaćati do kraja semestra ako se odustane?

Ne, u obavezi ste da platite samo onaj nastavni fond na kome ste do trenutka otkazivanja kursa sa Vaše strane pohađali nastavu u našem Centru. U bilo kom trenutku trajanja tečaja, možete prekinuti pohađanje kursa. U tom slučaju, niste u obavezi da platite ostatak.

7. Da li može da se plaća na rate?

Da, kurs je moguće plaćati na rate.

8. Da li može da se plaća preko računa?

Ovaj vid plaćanja čest je u slučajevima kada polazniku koji je upisan na neki od tečajeva firma u kojoj je zaposlen plaća pohađanje nastave. Procedura je jednostavna i brza.

9. Da li postoji mogućnost promene smena?

Ne postoji, već se za polaznike kojima je neophodan takav vid nastave, rezervišu večernji termini, tako da uvek mogu uskladiti svoje ostale obaveze sa pohađanjem časova.

10. Ko su predavači u Vašem Centru?

Svi naši predavači su diplomirani profesori jezika koji predaju.

11. Da li treba da radim kod kuce?

Naravno. Rad kod kuće je neophodan da biste na pravi način savladali sve ono što uradite na času sa profesorom. Naučiti novi jezik nije nimalo lako i potrebna je upornost i pre svega kontinuitet u radu.

12. Gde važi diploma vaše škole?

Nijedna domaća institucija registrovana kod nadležnih organa za dodatno obrazovanje odraslih ( sem onih sa statusom Univerziteta ) još uvek nema potpuno regulisana prava priznavanja diploma. U izradi je nacrt zakona koji će regulisati i ovu oblast.
Ipak, sertifikat o pohađanju nastave koji ćete dobiti u našem Centru možete iskoristiti kao apslolutno validan dokument pri konkurisanju za posao ili kao dokument potreban za apliciranje za neku od viza stranih zemalja.

13. Koliko znanje se stekne nakon početnog nivoa?

Učenje jezika treba shvatiti kao trajan proces i rezultati ne mogu biti brzi. Nakon završenog početnog nivoa bićete u stanju da pravilno pročitate svaki tekst, shvatite o čemu je reč, kao i da sastavite prostije rečenice sa ipak, nešto ograničenijim leksičkim fondom. Stranca, koji Vam se obraća na svom maternjem jeziku, bićete u stanju da bez većih problema razumete, ukoliko su teme razgovora svakodnevne.

14. Po kojim metodama se radi kod Vas?

U našem Centru primenjuju se najsavremenije metode učenja stranih jezika propisane normama i opštom skalom Saveta Evrope. Paralelno se kod polaznika razvijaju sve četiri jezičke kompetencije ( čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje ) uz korišćenje štampanih izdanja emimentnih evropskih izdavača, kao i dodatnih audio i video materijala.
Ipak, težište svih nastavnih jedinica je na razvijanju KONVERZACIJSKIH sposobnosti polaznika, budući da znati jedan jezik zapravo znači GOVORITI ga.

15. Da li postoji mogućnost individualne nastave?

Da. Ovakav vid nastave organizuje se u slučajevima hitnog službenog ili studijskog putovanja. Tempo i intezitet ovakve vrste učenja moguće je direktno dogovoriti sa polaznikom.

16. U kojim terminima se održava nastava?

Kada su u pitanju standardni tečajevi jezika, nastava se održava u popodnevnim i večernjim časovima ( svim radnim danima i subotom ), dok se termini specijalizovanih tečajeva usaglašavaju sa svim polaznicima upisanim na određeni kurs. Oni mogu biti i dnevni i večernji.

17. Da li imate tečajeve sa intenzivnim tempom rada?

Da. Poluintezivni i intezivni tečajevi organizuju se u vanrednim upisnim rokovima, kao i u letnjim mesecima, kada odobravamo PROMOTIVNE CENE, čak do 50 % niže od standardnih.

18. Da li postoje dopunski časovi?

Naravno. Ukoliko iz bilo kog razloga tokom trajanja jednog semestra morate da odsustvujete sa nastave, ili jednostavno smatrate da Vam je potreban dodatni čas da biste određeno gradivo bolje savladali, Centar Vam nudi ovu mogućnost.
 
19.Koliko je polaznika u grupi?
Skola ima vrlo stroge normative za nastavu.Jedna grupa moze imati od 4 do 9 polaznik,.na taj nacin mozemo ispostovati sve standarde o kvalitetu nastave koje primenjujemo.