Zašto Lingua?

 

ext_lang savremeno opremljene prostorije i prijatan ambijent

ext_lang stručni profesori sa diplomom Filološkog fakulteta

ext_lang profesionalno ponašanje i posvećeni odnos profesora

ext_lang visoke nastavne i obrazovne norme prilagođene evropskim standardima

     (Common European Framework of Reference, Council of Europe, 2001)

ext_lang strukturalni tok podučavanja podeljen na nivoe i prilagođen potrebama polaznika

ext_lang male grupe polaznika

ext_lang individualan pristup svakom polazniku

ext_lang redovna procena znanja polaznika kao i završni ispit koji je u skladu sa programom tečaja

ext_lang besplatno testiranje pri upisu i mogućnost konsultacije i saveta pri odabiru tečaja

ext_lang adekvatna, stalna pomoć i besplatne konsultacije profesora

ext_lang jasne i tačne informacije, detaljna obaveštenja svih polaznika o uslovima i detaljima nastave